چک لیست نظارت ساختمان چیست؟ دانلود 120 چک لیست با فرمت word

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email

در طراحی سازه، باید به چک لیست اهمیت بسیاری داده شود. مهندسان برای آغاز هر پروژه‌ای چک لیست داشته و به آن توجه ویژه‌ای می‌کنند. این چک لیست‌ها شامل موارد مختلفی همچون، محاسبات، طراحی، و… می‌شود. در این لیست، تمامی اقلام استفاده شده در ساختمان از چمله تیر، ستون، متریال و مقررات بررسی شده و باید کل سازه براساس آن ساخته شود. ما در این مطلب چک لیست نظارت ساختمان در قسمت محاسبات را بررسی خواهیم کرد.

چک لیست نظارت ساختمان بخش محاسبات

ما در این قسمت قصد داریم موارد مختلفی را که در لیست چک لیست نظارت محاسبات ساختمان وجود دارد، بررسی کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

از شما دعوت می‌کنیم در ابتدا این ویدئو را که مریوط چک لیست نظارت ساختمان است، مشاهده کنید.

 

 

ردیف

کلیات لیست چک لیست نظارت

نظریه طراح درباره لیست چک لیست نظارت

نظریه کنترل کننده

1

یا پلان ساختمان نسبت به هر دو محور اصلی ساختمان قرینه یا نزدیک به قرینه است؟

 

بله خیر عدم نیاز تایید

توضیحات عدم تایید چک لیست نظارت

2 آیا ضوابط ارتفاع زیرزمین رعایت شده است؟

3 آیا ساختمان دارای زیرزمین می باشد؟
4 آیا در بالکن سه طرف باز طول جلوآمدگی بیشتر از ٢/١ است؟
5 آیا در بالکن دو طرف باز طول جلوآمدگی بیشتر از ۵/١ است؟

 

6 آیا طول بازشوهای هر دیوار کوچکتر یا مساوی یک دوم طول آن دیوار است؟

 

7 آیا ساختمان دارای اختلاف تراز بیشتر از ۶٠ سانتی متر در طبقه می باشد؟
8 آیا مجموع سطح بازشوهای هر دیوار کوچکتر یا مساوی یک سوم سطح آن دیوار است؟
9 آیا در صورت وجود اختلاف تراز بیشتر از ۶٠ سانتی متر در طبقه، دیوارهای حدفاصل دو قسمت با کلاف بندی اضافی مناسب تقویت شده اند؟

 

 

10 آیا ابعاد بازشوها کوچکتر یا مساوی ۵/٢ متر است؟
11 آیا فاصله بین اولین بازشو تا ابتدای دیوار رعایت شده است؟
12 آیا فاصله بین بازشوها رعایت شده است؟
13 آیا طول ساختمان کوچکتر یا مساوی سه برابر عرض آن است؟
14 آیا سایر ضوابط آیین نامه ای مطابق آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله رعایت شده است؟

 

15 آیا سایر ضوابط آیین نامه ای مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان رعایت شده است؟
16 آیا انطباق سازه و معماری از لحاظ پلان و ترازها و سایر موارد رعایت شده است؟
17 آیا تیرریزی و تیرهای شمشیری پله ها ارائه شده است؟
18 آیا نقشه های تیپ جزئیات سازمان نظام مهندسی استان خوزستان ارائه شده است؟
19 آیا پلان وضعیت موجود و تیرریزی آن ارائه شده است؟
20 آیا پلان شالوده و کرسی چینی ارائه شده است؟
21 آیا پلان کلاف های افقی و قائم ارائه شده است؟
22 آیا پلان نعل درگاهی ها ارائه شده است؟
23 آیا پلان تیرریزی خرپشته ارائه شده است؟
24 آیا پلان تیرریزی طبقات ارائه شده است؟
25 آیا ضوابط آیین نامه ای شالوده و کرسی چینی رعایت شده است؟

 

26 آیا ضوابط آیین نامه ای نعل درگاهی ها رعایت شده است؟
27 آیا در دهانه ای بزرگتر از ۴ متر از کلاف عرضی استفاده شده است؟
28 آیا ضوابط مربوط به سقف های تیرچه بلوک رعایت شده است؟
29 آیا ضوابط مربوط به لبه افقی و قائم دیوارهای غیر سازه ای رعایت شده است؟
30 آیا حداکثر طول آزاد دیوارهای غیر سازه ای رعایت شده است؟
31 آیا حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای رعایت شده است؟
32 آیا حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای سازه ای رعایت شده است؟
33 آیا حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوارهای غیر سازه ای (یک سی ام و ١١ سانتی متر هرکدام بزرگتر رعایت شده است؟

 

34 ؟ آیا حداقل ضخامت دیوارهای سازه ای (٢٢ سانتی متر) و حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار رعایت شده است؟

 

35 آیا حداقل مقدار دیوارهای سازه ای مورد نیاز در هر طبقه و در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی رعایت شده است؟
36 آیا در گوشه های ساختمان از شناژ قائم استفاده شده است؟
37 آیا در چهارگوشه نورگیر از شناژ قائم استفاده شده است؟
38 آیا در چهارگوشه نورگیر از شناژ قائم استفاده شده است؟
39 آیا در محل تقاطع دیوارهای سازه ای از شناژ قائم استفاده شده است؟
40 آیا ضوابط آیین نامه ای میلگردگذاری در کلاف های افقی و قائم و محل اتصال آن ها رعایت شده است؟
41 آیا ابعاد بازشوها کوچکتر یا مساوی ۵/٢ متر است؟
42 آیا فاصله آزاد بین کلاف های قائم در دیوارهای سازه ای کوچکتر یا مساوی ۵ متر است؟
43 آیا در انتهای آزاد دیوارهای سازه ای از شناژ قائم استفاده شده است؟ آیا حداقل ابعاد کلاف های افقی و قائم رعایت شده است؟

 

44 آیا کلاف قائم با مشخصات آیین نامه ای در طرفین بازشوهای با ابعاد بزرگتر از ۵/٢ متر تعبیه شده است؟
45 یا پلان ساختمان نسبت به هر دو محور اصلی ساختمان قرینه یا نزدیک به قرینه است؟

 

46 آیا طول ساختمان کوچکتر یا مساوی سه برابر عرض آن است؟

 

47 آیا عرض پیش آمدگی در پلان در هر راستا کوچک‌تر یا مساوی ٢٠ درصد بعد ساختمان در آن راستا است؟
48 آیا ساختمان واجد شرایط درز انقطاع می باشد؟

 

49 آیا تعداد طبقات ساختمان بدون احتساب زیرزمین بیشتر از ٢ طبقه می باشد؟

 

50 آیا ساختمان دارای بیشتر از یک طبقه زیر زمین است؟
51 آیا تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور مساوی و یا کمتر از ٨ متر است؟
52 روی کلاف زیرین دیوارها تعبیه شده است؟ آیا در صورت وجود طبقه ای با ارتفاع بیشتر از ۴ متر، کلاف افقی اضافی در ارتفاع حداکثر ۴ متری از

 

53 آیا طبقه ای با ارتفاع بیشتر از ۶ متر وجود دارد؟

 


برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اینکه دیمپل شیت چیست، کلیک کنید.


نظارت ساختمان محاسبات

فهرست بازبینی نظارت ساختمان مسکونی و عمومی

فهرست بازبینی نظارت ساختمان مسکونی و عمومی، در این قسمت بیشتر بررسی خواهد شد. فراموش نکنید که بندهای فهرست بازبینی برای  نظارت ساختمان مسکونی و عمومی ممکن است در هر سال تغییراتی را داشته باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای اطلاع از آخرین اصلاحیه‌ها با ما در تماس باشید.

 

 

فهرست بازبینی برای ساختمان مسکونی و عمومی

نظریه کنترل کننده
لازم نیست بله

خیر

کنترل مدل سازه
آیا ارتفاع و تعداد طبقات طبق نقشه معماری است؟
آیا کنترل صلبیت کف انجام شده است؟
آیا کنترل خواص مصالح انجام شده است؟
آیا کنترل مقاطع تیرها و ستون‌ها انجام شده است؟
آیا تعریف مناسب مقاطع سقف انجام شده است؟
آیا کنترل تیر و ستون انجام شده است؟
آیا مش کردن مناسبسقف و دیوار انجام شده است؟
آیا مدل سازی پله به صورت طبقه و نیم طبقه انجام شده است؟
آیا کنترل عدم کاهش مقاطع تیر و ستون انجام شده است؟
آیا فایل 25 درصد ارائه شده است؟
آیا بارگزاری مرده کف و دیوارها براساس نوع کاربری اعمال شده است؟
آیا بار مرده با نقشه دیتیل همخوانی دارد؟
آیا بار خاک براساس مشخصات مکانیک اعمال شده است؟
آیا بار مرده خطی تیرهای پیرامون نورگیر اعمال شده است؟
آیا بار مرده اضافی اعمال شده است؟
آیا بار حرارتی اعمال شده است؟
آیا کاهش سربار اعمال شده است؟
آیا محاسبات جرم سازه و اعمال درصد مشارکت اعمال شده است؟
آیا وزن خرپشته در بام لحاظ شده است؟
آیا نوع خاک مطابق با گزارش مکانیک خاک است؟
آیا تحلیل دینامیکی با شبه دینامیکی الزامی است؟
آیا ضریب زلزله درست محاسبه شده است؟
آیا پارامترهای آنالیز طیفی اعمال شده است؟
آیا افزایش زمان تناوب انجام شده است؟
آیا ضریب زلزله درست محاسبه شده است؟
آیا اثر شلاقی زلزله محاسبه شده است؟
آیا تراز پایه بالا آورده شده است؟
آیا نوع طیف درست معرفی شده است؟
آیا برش پایه با استاتیکی معادل همپایه شده است؟
آیا تعداد مودها کنترل شده است؟
آیا روش مناسب ترکیب انتخاب شده است؟
آیا ترتیبات بارگزاری اعمال شده است؟
آیا بارهای تاسیسات اعمال شده است؟
آیا کنترل دریفت اعمال شده است؟
آیا در کنترل دریفت از پریود اصلی سازه استفاده شده است؟
نکات مدل‌سازی و طراحی سازه بتنی
انطباق مدل‌سازی و نقشه‌های سازه با معماری مصوب به درستی انجام شده؟
مدل سازی دیوار حائل و نقشه‌های دیوار حائل و سازه نگهبان به صورت مناسب انجام شده؟
جانمایی المان‌های باربر جانبی به گونه‌ای انجام شده که انتقال نیروهای دیافراگم به این المان‌ها به صورت کاملا مناسب انجام می‌شود؟
مدل سازی (بدون warning در کلیه فایل های محاسباتی) و معرفی مشخصات مصالح مصرفی در نرم افزار به صورت صحیح انجام شده؟
بارگذاری ثقلی مطابق مبحث ششم مقررات ملی و به صورت صحیح اعمال گردیده؟
انتخاب نوع سیستم باربر جانبی و ثقلی و بارگذاری جانبی مطابق استاندارد 2800 و به صورت صحیح انجام گردیده؟
اختصاص ضرایب ترک خوردگی به تیرها و ستون‌ها، دیوارهای سازه ای و سقف‌ها به درستی انجام شده؟
گروه بندی ساختمان ها برحسب نظم کالبدی به درستی و مطابق استاندارد 2800 انجام شده است؟
در سازه های نامنظم، اثرات نامنظمی مانند نوع تحلیل، تشدید خروج از مرکزیت اتفاقی، کنترل ضریب نامعینی و… به درستی انجام شده؟
کنترل های استاندارد 2800 مانند دیافراگم صلب و اعمال آن، نسبت دریفت، درز انقطاع، واژگونی، ضریب نامعینی و… به درستی انجام شده؟
طراحی و کنترل سازه (حداکثر درصد آرماتورها، حداقل فاصله میلگردها، برش یک طرفه، پانچ و … مطابق با مباحث مقررات ملی 11

ساختمان به درستی انجام شده است؟

جهت طراحی سازه در نرم افزار از آیین نامه مناسب و ترکیبات بارگذاری مربوط به آن استفاده شده است؟
در طراحی وکنترل سازه های باسقف های دال علاوه بر مباحث مقررات ملی الزامات مرکز تحقیقات مسکن به درستی لحاظ شده؟
در طراحی دیوارهای برشی ضوابط آیین نامه مربوطه مانند کنترل ترک خوردگی و المان‌های مرزی و… به صورت صحیح انجام شده است؟
در طراحی و ترسیم نقشه ها، ضوابط شکل پذیری، ضوابط لرزه ای و…مطابق آیین نامه های مربوطه به صورت صحیح انجام شده است؟
درطراحی و ترسیم نقشه‌های سازه با سقف های دال ضوابط شکل پذیری و ضوابط لرزه‌ای (collector-chord و…) به درستی انجام شده؟
نسبت تنش و تغییر شکل کلیه اعضا مطابق آیین نامه‌های مربوطه به صورت صحیح کنترل شده است؟
شالوده سازه مطابق با آیین نامه های مربوطه و دفترچه مطالعات ژئوتکنیک به درستی کنترل و طراحی شده است؟
تطابق بین نقشه ها و فایل های طراحی سازه (انطباق مقاطع، درصد آرماتورها و… )وجود دارد؟
کلیه نقشه ها و جزئیات اجرایی سازه و قطعات الحاقی (اتصال ادوات سازه ای آسانسور و نماسازی و مهار دیوارهای داخلی و…) با مقیاس ارائه شده؟
در ترسیم نقشه های سازه به حداکثر درصد آرماتور مقاطع و حداقل فواصل میلگردها و مباحث اجرایی و فنی توجه شده است؟
چک لیست نظارت ساختما‌ نقشه‌کشی سازه بتنی
محل درز انقطاع
محل استقرار شمع
چاله آسانسور
پلان فونداسیون
محورها
جانمایی ستون
کدهای ارتفاعی منطبق
میلگردهای اصلی در پلان
میلگردهای تقویتی
میلگردهای گونه
مشخصات آزماتورگذاری شمع
مقطع انواع فونداسیون
مقطع انواع شناژ
مقطع انواع تیرپی
پلان تیپ‌بندی صفحه ستون
ابعاد صفحه ستون
چک لیست نظارت ساختمان اجرای سازه فلزی
آیا در طراحی ستون، ترکیبات بار تشدید یافته منظور شده است؟
آیا جوش ستون های مرکب به صورت پیوسته انجام شده است؟
آیا اتصال وجه چهارم ستون انجام شده است؟
آیا پیوستگی جوش به جان تیر اعمال شده است؟
آیا ورق تقویت تیرها به صورت مناسب ارائه شده است؟
آیا کنترل ارتعاش تیرهای فلزی انجام شده است؟
آیا سخت کننده های تیر انجام شده است؟
آیا سقف کامپوزیت طراحی شده است؟
آیا l, k به درستی در نظر گرفته شده است؟
آیا برشگیرها طراحی شده است؟
آیا ضخامت ورق های موجدار کنترل شده است؟
آیا بادبندها در پلان مناسب توزیع شده است؟
آیا پیوسته بودن جان در تیر منظور شده است؟
آیا بست های بادبند کنترل شده است؟
آیا جزییات اتصال تیر به ستون ارائه شده است؟
آیا وجود مهار بال فشاری کنترل شده است؟
آیا جزییات اتصال تیر به تیر ارائه شده است؟
آیا جزییات وصله ستون ها ارائه شده است؟
آیا کنترل چشمه اتصال انجام شده است؟
آیا ورق های مضاعف و پیوستگی ارائه شده است؟
آیا سقف کرمیت طراحی شده است؟
آیا برش گیردیوار طراحی شده است؟
آیا دیوار برش فولادی طراحی شده است؟
آیا مشخصات الکترودهای جوشکاری ارائه شده است؟
آیا حداقل و حداکثر بعد جوش صحیح در نظر گرفته شده است؟
آیا مشخصات پیچ و مهره ارائه شده است؟
آیا پلان تیپ بندی ستون ها ارائه شده است؟
آیا پلان تیرریزی ارائه شده است؟
آیا جزییات تبدیل مقطع ستون ها ارائه شده است؟
آیا جزییات پروفیل ستون ها ارائه شده است؟
آیا اتصال مناسب دیوار برسی و حائل به سقف انجام شده است؟
آیا جزییات جداگرهای میانقابی ارائه شده است؟
آیا جزییات ستونچه ارائه شده است؟
آیا کنترل برش پانچ انجام شده است؟
آیا محل چاله آسانوسر، در مدل سازی لحاظ شده است؟
آیا با توجه به تنش ها، فونداسیون نیاز به شمع دارد؟
آیا اتصال شمع به فونداسیون صحیح است؟
آیا محل شروع پله روی فونداسیون نشان داده شده است؟

 

نظارت ساختمان سازه بتنی


برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه انتخاب بهترین سنگ و سرامیک برای ساختمان کلیک کنید.


چک لیست بازبینی نظارت ساختمان عمومی و مسکونی

 

ردیف

کلیات نظریه طراح نظریه کنترل کننده
بله خیر عدم نیاز تایید

توضیحات عدم تایید

1 کنترل مدل سازه
2 آیا کنترل خواص مصالح از نظر M,W,Fy,c’f,E,G,U انجام شده است؟
3 آیا کنترل مقاطع تیرها و ستونها و سقف ها شامل کنترل ابعاد، پوشش، تعداد و درصد میلگردها

و ضرایب اصالح آن انجام شده است؟

4 آیا تعریف مناسب مقاطع سقف شامل Slab, Deck انجام شده است؟
5 آیا کنترل Axes Local تیرها و ستونها انجام شده است؟
6 آیا مشبندی کردن مناسب سقف ها و دیوارها و دیوارهای حائل انجام شده است؟
7 آیا کنترل صلبیت دیافراگم کف انجام شده است؟
8 آیا مدلسازی پله به صورت طبقه و نیم طبقه انجام شده است؟
9 آیا کنترل عدم کاهش مقاطع تیر و ستون در زیر تراز پایه انجام شده است؟
10 آیا اثر -P با ضرائب مناسب بر اساس آئین نامه مورد استفاده منظور شده است؟
11 یا بارگذاری مرده کف و دیوارها و زنده بر اساس نوع کاربری به صورت مناسب اعمال شده است؟
12 14 آیا بار مرده با دیتایل ارائه شده در نقشهها همخوانی دارد؟
13 یا بار خاک بر مبنای مشخصات مکانیک خاک شامل بارگذاری استاتیکی و دینامیکی خاک بر

دیوار حائل اعمال شده است؟

14 آیا بار مرده خطی تیرهای پیرامون نورگیرها و راه پلهها و بار مرده و زنده پله و بار آسانسور اعمال

شده است؟

15 آیا بار معادلسازی جرم و وزن در طبقه بام و در طبقات دارای اختالف مانند طبقات تجاری اعمال

شده است؟

16 18 آیا بار مرده اضافه در محل اجرای تیرچه دوبل اعمال شده است؟
17 19 آیا بار حرارتی در صورت بزرگ بودن ابعاد سازه اعمال شده است؟
18 20 آیا کاهش بار سربار اعمال شده است؟
19 22 آیا وزن خرپشته در بام لحاظ شده است؟
20 23 آیا نوع خاک مطابق گزارش مکانیک خاکمی‌باشد؟
21 24 آیا تحلیل دینامیکی یا شبه دینامیکی الزامی است؟
22 25 آیا پارامترهای آنالیز طیفی به صورت مناسب در نرم افزار منظور شده است؟
23 26 آیا نوع طیف درست معرفی شده است؟
24 28 آیا ضریب زلزله درست محاسبه شده است؟
25 30 آیا تراز پایه باال آورده شده است؟
26 39 آیا به کنترل زلزله سطح بهره برداری نیاز است؟
27 40 آیا نامنظمی هندسی در پالن کنترل شده است؟
28 41 آیا نامنظمی پیچشی کنترل شده است؟
29 42 آیا نامنظمی در دیافراگم کنترل شده است؟
30 43 آیا نامنظمی خارج از صفحه کنترل شده است؟
31 44 آیا نامنظمی سیستم‌های غیرموازی کنترل شده است؟
32 آیا نامنظمی هندسی در ارتفاع کنترل شده است؟
33 آیا نامنظمی جرمی در ارتفاع کنترل شده است؟
34 آیا نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در ارتفاع کنترل شده است؟
35 آیا نامنظمی در سختی جانبی کنترل شده است؟
36 آیا نامنظمی در مقاومت جانبی کنترل شده است؟
37 آیا کنترل مهارشدگی ساختمان انجام شده است؟
38 آیا کنترل طول به عرض ساختمان انجام شده است؟

 

39 آیا پایداری کل سازه کنترل شده است؟

 

40 آیا وجود درز انبساط کنترل شده است؟
41 آیا کنترل درز انقطاع انجام شده است؟
42 آیا در کنترل Drift از پریود اصلی سازه استفاده شده است؟
43 آیا بارهای دیوار حائل و ترکیب‌های آنها اعمال شده است؟

 

44 آیا در محل تکیهگاه 50 %میلگردهای مثبت به میلگردهای منفی اضافه شده است؟
45 آیا مقاطع دیوار های برشی به صورت مناسب در Section SD تعریف شده است؟
46 آیا Spandrel, Pier در مدل سازی به طور مناسب تعریف شده اند؟
47 آیا پارامترهای مربوط به آیین‌نامه طراحی انتخاب شده به درستی اعمال شده است؟
48 آیا شکل‌پذیری مناسب در طراحی اعضا لحاظ شده است؟
49 آیا آیین‌نامه مناسب برای طراحی اعضا انتخاب شده است؟
50 آیا کنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی انجام شده است؟
51 آیا کنترل ترک‌خوردگی بر اساس مهارشدگی و یا مهارنشدگی انجام شده است؟
52 آیا کنترل ترک‌خوردگی دیوارهای برشی و یکسان بودن ضرائب ترک‌خوردگی المان‌های مرزی با

دیوار لحاظ شده است؟

 

 


برای اطلاعات بیشتر دررابطه با تاسیسات ساختمان کلیک کنید.


چک لیست نظارت ساختمان در حوزه نقشه‌کشی فولادی شامل چه موارد می‌شود؟

در این قسمت همراه ما باشید تا چک لیست نظارت ساختمان در حوزه نقشه‌کشی فولادی را بررسی کنیم.

مشخصات الکترودهای جوشکاری ارائه شده است؟

حداقل و حداکثر بعد جوش صحیح در نظر گرفته شده است؟

مشخصات پیچ‌ها و مهره‌ها ارائه شده است؟

پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، بادبندها و دیوارها ارائه شده است؟

پلان تیرریزی و اتصالات ارائه شده است؟

آیا جزئیات پروفیل طولی ستون‌ها همراه با تراز اتصال تیرها ارائه شده است؟

جزئیات تبدیل مقطع ستون‌ها ارائه شده است؟

مقاطع مناسب از ستون‌ها شامل مشخصات پروفیل‌ها، ورق‌های تقویتی، بست‌ها، مشخصات

جوش‌ها و … ارائه شده است؟

آیا نمای بادیندها با معرفی پروفیل بادیند، ورق‌های اتصال و جوش‌های با مقیاس مناسب ارائه

شده است؟

جزئیات ساخت تیر ورق‌ها با سخت کننده‌های عرضی و فشاری و جوش‌های مربوط به آن ارائه

شده است؟

در صورت وجود دیوار برشی تمامی موارد مذکور در نقشه‌کشی بتنی در مورد آن رعایت شده

است؟

آیا نما و مقاطع دیوار برشی و المان‌های مرزی به صورت کامل ارائه شده است؟

آیا اتصال مناسب دیوارهای برشی و حائل به سقف، تیر و ستون ارائه شده است؟

آیا ورق پیوستگی و مضاعف و جوش‌های مربوطه آن در اتصالات گیردار ارائه شده است؟

آیا نحوه اجرای ورق‌های پیوستگی خصوصاً در ستون‌های قوطی شکل ارائه شده است؟

یا جزئیات اتصالات راه‌پله شامل برش راه‌پله و مشخصات جوش‌ها ورق‌های اتصال آن در تمامی

طبقات ارائه شده است؟

آیا کنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راهپله‌ها به منظور سرگیر و شانه‌گیر نبودن انجام شده

است؟

آیا طرح مناسب برای سازه‌هایی که جدا از ساختمان اصلی احداث می‌شوند مانند رمپ‌ها و …

در نظر گرفته شده است؟

آیا کدهای ارتفاعی طبقات با معماری مطابقت دارد؟

آیا برش مناسب از صفحه ستون برای نمایش خاموت‌های مهار کننده بولت‌ها ارائه شده است؟

آیا جزئیات ستونچه در صورت وجود ارائه شده است؟

آیا جزئیات جداگرهای میان‌قابی ارائه شده است؟

چک لیست ساختمان


برای اطلاعات بیشتر دررابطه با سنگ قرنیز کلیک کنید.


چک لیست نظارت ساختمان در حوزه طراحی فونداسیون شامل چه موارد می‌شود؟

در این قسمت همراه ما باشید تا چک لیست نظارت ساختمان در حوزه طراحی فونداسیون را بررسی کنیم.

آیین‌نامه مناسب جهت طراحی فونداسیون انتخاب شده است؟

ضریب بستر و تنش مجاز خاک مطابق گزارش مکانیک خاک منظور شده است؟

مقاطع فونداسیون از نظر فولاد، بتن و پوشش میلگردها کنترل شده است؟

ترکیبات بارگذاری مناسب جهت طراحی و کنترل تنش خاک انتخاب شده است؟

بارهای اعمالی در فونداسیون مطابق خروجی واقعی تحلیل سازه در نظر گرفته شده است؟

پلان فونداسیون مطابق آکسبندی سازه و تعبیه بازشوها طبق نقشه انجام شده است؟

نوارهای طراحی در دو جهت به دسترسی در نرم‌افزار اعمال شده است؟

تنش خاک تحت بارهای سرویس کنترل شده است؟

آیا با توجه به تنش‌ها، فونداسیون به شمع نیاز دارد؟

کنترل برش پانچ انجام شده است؟

محل چاله آسانسور در مدل‌سازی لحاظ شده است؟

آرماتورهای طولی و تقویتی کفایت الزام را دارند و با خروجی‌های نرم افزار هماهنگی دارند؟

سختی خاک زیر فونداسیون و شمع‌ها به صورت مناسب منظور شده است؟

کنترل طول مناسب شمع‌ها در فونداسیون انجام شده است؟

حداقل آرماتور فونداسیون و فاصله آرماتورها کنترل شده است؟

16 آیا گزینه Uplift در نرم افزار منظور شده است؟

اختلاف ارتفاع فونداسیون طراحی شده است؟

آرماتور گونه برای فونداسیون بیش از 1 متر در نظر گرفته شده است؟

برش پانچ کنار دیوار برشی در فونداسیون کنترل شده است؟

آرماتورگذاری پاشنه شمع صحیح می‌باشد؟

حداقل آرماتور شمع در نظر گرفته شده است؟

اتصال شمع به فونداسیون صحیح می‌باشد؟

محل شروع پله روی فونداسیون نشان داده شده است؟


برای اطلاعات بیشتر در رابطه با سنگ فرش بتنی کلیک کنید.


نکات حائز اهمیت در محاسبات نظارت ساختمان چیست؟

در این قسمت همراه ما باشید تا نکات حائز اهمیت در محاسبات نظارت ساختمان را بیشتر بررسی کنیم.

گروه بندی ساختمان بر حسب نظم کالبدی

تعریف جدیدی تحت عنوان نامنظمی شدید پیچشی ذکر گردیده است و اشاره به ساختمان‌هایی دارد که حداکثر تغییر مکان نسبی

در یک انت‌های ساختمان به تغییر مکان متوسط در دو انتهای ساختمان بیش از 12 درصد باشد. اگر این عدد کمتر از 12 %و بیش از 22 %باشد ساختمان، دارای نامنظمی پیچشی خواهد بود. در مورد ساختمان های مشمول نامنظمی

پیچشی شدید، اصلاح مقادیر بازتاب دینامیکی سازه با 422 درصد برش پایه استاتیکی صورت می‌گیرد. همچنین در ساختمان‌های مشمول نامنظمی پیچشی و نامنظمی پیچشی شدید، محاسبه دریفت براساس ماکزیمم تغییر مکان طبقه در پیرامون ساختمان انجام خواهد شد.

کنترل نامنظمی پیچشی، باید با احتساب پیچش تصادفی 5 درصد و بدون افزایش آن توسط ضریب Aj صورت گیرد.

بخش جدیدی تحت عنوان نامنظمی سیستم‌های غیر موازی ارائه شده است، که با توجه به عدم ذکر زاویه معین برای تشخیص،

زاویه مذکور 45 درجه در نظر گرفته می‌شود.

در بخش گروه بندی ساختمان‌ها بر اساس نظم کالبدی، نامنظمی هندسی در ارتفاع بدین شکل تعیین می‌گردد که طول کل

دیوار های برشی و یا دهانه‌های دارای بادبند در راستای مورد نظر در هر طبقه محاسبه شده و در صورتی‌که عدد مذکور بیش از 92درصد با یکی از طبقات مجاور اختلاف داشته باشد، ساختمان مشمول نامنظمی هندسی در ارتفاع می‌گردد.

کنترل سیستم‌های دوگانه

در بخش سیستم‌های دوگانه بر اینکه قاب خمشی به تنهایی باید قادر به تحمل 25 درصد نیروی جانبی باشد، دیوارهای برشی و یا قاب‌های مهاربندی شده نیز به تنهایی باید توانایی مقاومت در برابر 52 درصد نیروی زلزله را دارا باشند. بدین منظور می ‌باید از سختی خمشی قاب صرفنظر نموده و پس از کاهش برش پایه به 52 درصد نیروی اولیه، دیوارهای برشی و یا قاب‌های مهاربندی شده را کنترل نمود.در صورت وجود دال بتنی، از سختی آن نیز می‌باید صرف نظر کرد.

برای کنترل قاب خمشی تحت نیروی 25 درصد، سختی دیوارهای برشی نزدیک به صفر لحاظ شده و قاب تحت 25 درصد نیروی زلزله کنترل گردد. در صورتی‌که قاب خمشی الزام 25 %را اقناع نکند باید از ضریب رفتار قاب ساختمانی ساده استفاده شود.

بدیهی است که ارتفاع مجاز باید طبق جدول 9-1 استاندارد 2022 رعایت گردد و در صورت جوابگو نبودن هریک از ضوابط کنترلی 25 %یا 52 ، %فرض سیستم دوگانه صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال اگر در سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط

دیوار برشی بتن آرمه متوسط، دیوار برشی توانایی تحمل 52 درصد برش پایه را نداشته باشد، حداکثر ارتفاع مجاز آن سیستم 95متر خواهد بود.

بدلیل ضعف نرم افزارهای موجود در توزیع دقیق تنش مربوط به نواحی مرزی دیوارهای برشی، توصیه می‌شود نواحی مذکور که بصورت ستون، مدلسازی شده‌اند، تحت ترکیبات بار طراحی جوابگو باشند، لیکن در صورتیکه مجموعه دیوار و ستون بصورت یک pier واحد طراحی می‌شود، ستون های نامبرده می‌تواند صرفاً تحت ترکیبات بار ثقلی جوابگو باشند.

اثرات زلزله جهت متعامد

کلیه اعضای سازه‌های نامنظم باید برای ترکیبات بار 30-100 مولفه‌های افقی نیروی زلزله طراحی شوند.

در سازه‌های منظم، کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی دارند. شامل کلیه ستون‌ها در سازه‌های دارای قاب خمشی در دو راستا برای ترکیبات بار 30-100 مولفه‌های افقی نیروی زلزله طراحی شوند چنانچه بار محوری ناشی

از اثر زلزله در ستون، در هریک از دو امتداد مورد نظر کمتر از 22 درصد ظرفیت بار محوری ستون باشد، می‌توان این ضابطه را نادیده گرفت.

حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان

حداکثر ارتفاع مجاز سیستم قاب خمشی بتنی متوسط به 95 متر تقلیل یافته است.

با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 2022 ،حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان با سیستم مهاربندی همگرای معمولی به 45 متر کاهش یافته است و لذا در ساختمان های با ارتفاع بیش از 45 متر )تا 52 متر(، می باید از سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده شود.

برخی از ضوابط حاکم بر سیستم فوق و نحوه اعمال آن در نرم افزار در فصل مربوطه ارائه شده است.

 نیروی قائم زلزله

نیروی قائم زلزله برای ساختمان هایی که در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده اند، به کل سازه اعمال می گردد و مقدار آن برابر

6AIW.0=Fvمی‌باشد. مقدار W برای کنسول ها، تیرهای با دهانه باالی 45 متر و تیرهای با بار قائم متمرکز قابل توجه، برابر بار مرده

بعالوه کل بار زنده و برای سایر قسمت های ساختمان برابر بار مردهمی‌باشد. )برخالف ویرایش سوم 2022 نیازی به دو برابر کردن

مقدار آن، برای محاسبه زلزله قائم کنسول ها نمی باشد(. اثر نیروی قائم زلزله می تواند با اعمال بار گسترده برای سطوح و بار خطی برای اعضا خطی )مانند بار دیوار پیرامونی و ..) منظور شود.

جهت در نظر گرفتن بار قائم زلزله برای وزن اسکلت می توان در پنجره تنظیمات Case Load Static Define پارامتر Multiplier Weight Self مربوط به حالت بار EZ را برابر 6AI.0 قرار دارد. برای ساختمان های با اهمیت متوسط در نواحی با خطر نسبی خیلی زیاد 24.2.

 

اثر نزدیکی ساختمان به گسل

جابه جایی ناشی از گسلش در سطح زمین می تواند موجب آسیب به سازه ها گردد. از این رو الزم است کلیه سازندگان

بنا در این پهنه ها پیش از ساخت ماقدا ، به شناسایی گسلش سطحی کرده و در صورتی که زمین شناس، گسلش سطحی

با جابه جایی عمده ای را تشخیص داد، ضوابط مربوط به پهنه های با جابه جایی عمده براساس آیین نامه های ملی یا بین المللی معتبر مصوب رعایت گردد.

در پهنه گسل های اصلی با جابه جایی عمده، احداث ساختمان با اهمیت بسیار زیاد ممنوع است و در مابقی پهنه ها احداث آنها با انجام مطالعات و اعمال تمهیدات ویژه مجازمی‌باشد.

در پهنه گسل‌های اصلی با جابه جایی عمده، احداث ساختمان با اهمیت زیاد صرفاً با انجام مطالعات و اعمال ویژه تمهیدات ویژه مجازمی‌باشد.


برای اطلاعات بیشتر درباره پوشش‌های ضد حریق کلیک کنید.


سخن آخر

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی چک لیست نظارت ساختمان در بخش محاسبات بپردازیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص چک لیست نظارت ساختمان داشتید، با ما تماس بگیرید.

دفتر فنی و مهندسی باروچین، گلچینی از مهندسان حاذق و برجسته در صنعت عمرانی است. این مجموعه با داشتن پروژه‌های موفق بسیاری در استان تهران و البرز، از سرشناس‌ترین دفترهای فنی و مهندسی به شمار می‌آید.

برای مشاهده تجربیات ما و برخی از پروژه‌های بزرگ صورت گرفته در استان تهران و البرز، به پروژه ها رجوع نمایید.

چنانچه نیاز به آشنایی بیشتر با دفتر فنی و مهندسی باروچین نیاز دارید، به درباره ما مراجعه نمایید.

برای ارتباط با مشاورین برتر ما نیز به بخش تماس با ما رجوع کنید.

آیا چک لیست باید مطابق با نیازهای پروژه باشد؟

بله چک لیست باید با نیازهای پروژه مطابق باشد.

چک لیست برای چه مواردی ارائه می‌شود؟

برای نازک کاری، سفت کاری، تاسیسات، معماری و بسیاری موارد دیگر ارائه خواهد شد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید